Kamienie dekoracyjne

Oferujemy sprzedaż wszelkiego rodzaju kamieni dekoracyjnych

kamienie dekoracyjne gostyń

Sprzedaż opału

Oferujemy sprzedaż brykietu, drewna, miału, ekogroszku oraz węgla

FECHNER gostyń

Surowce wtórne

Prowadzimy skup i sprzedaż surowców wtórnych oraz zbiórki elektrośmieci

skup złomu gostyń

Transport

Oferujemy krajowy transport towarów

sprzedaż węgla gostyń

O firmie

P.U.H. FECHNER to firma, która od 1996 roku działa na rynku gostyńskim. Tylko tutaj zakupisz opał najwyższej jakości po przystępnej cenie z możliwością transportu we wskazane miejsce. Ponadto firma FECHNER prowadzi skup i sprzedaż surowców wtórnych.

Działalność firmy została poszerzona o hurtową i detaliczną sprzedaż kamieni do aranżacji ogrodu. Głazy na skalniaki, grysy, otoczaki, kostka granitowa – to tylko część produktów z bogatej oferty, gotowej zaspokoić wymagania zarówno najbardziej wymagającego architekta przyrody, jak i pasjonata ogrodnictwa.

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest P.U.H. Fechner-Gostyń, ul.Polna 61a,  NIP 696-120-02-00, Regon 410292749 zwaną dalej Administratorem.

Administrator oświadcza, iż:

  1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pana  kontaktować się z Administratorem pod adresem: biuro@fechner-gostyn.pl

  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko Pani/Pana  oraz Pani/Pana przedstawicieli i pracowników, dane kontaktowe i adresowe, adresy email, adres wykonywanej działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numeru REGON, numeru rachunku bankowego, numer klienta (indeks dostawcy).

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku oraz na potrzeby: a. realizacji zawartych umów, przesyłania informacji handlowych, korespondencji w sprawie realizacji umów, b. zapewnienia zgodności ze wszelkimi właściwymi wymogami, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogami dotyczącymi wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej;  c. realizacji żądań i komunikacji ze strony właściwych organów administracji publicznej; d. obsługi administracyjnej zawartych Umów, zapewnienia zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizy ryzyka, zarządzania stosunkami z klientami; e. korzystania z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej;

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  5. Ma Pani/Pan  oraz Pani/Pana  przedstawiciele i pracownicy, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po jej odwołaniu, wyrażamy zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji przez Administratora. uprawnień wynikających z łączących Panią/Pana z Administratorem umów, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi w stosunku Pani/Pana.

  6. Ma Pani/Pan  oraz Pani/Pana  przedstawiciele i pracownicy prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Przysługuje Pani/Panu  oraz Pani/Pana przedstawicielom i pracownikom prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan lub Pani/Pana przedstawiciele i pracownicy, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO,.

  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  9. Przysługuje Pani/Panu lub Pani/Panu  przedstawicielom i pracownikom, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć pisemnie na adres Administratora lub mailem na adres wskazany z pkt 2.

  10. Dane osobowe będą przekazywane (oraz przetwarzanie) przez Administratora w celach określonych w pkt. 3 lit. a-e niniejszego oświadczenia, podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi informatycznej, prawnej,  księgowej, kadrowo płacowej, dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie jego organizacją (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych).

ul. Polna 61a
63-800 Gostyń
tel. 65 572 54 50
biuro@fechner-gostyn.pl
Zobacz również:
Copyright © 2012 by PHU FECHNER. All rights reserved.